Trellis White Individual Pasta Bowl

Shop Now

Villa della Luna® Set of 4 Individual Pasta Bowls

Shop Now

Painted Poppies Set of 4 Individual Pasta Salad Bowls

Shop Now

Filigree® Set of 4 Individual Pasta Bowls

Shop Now

French Lace White Individual Pasta Bowl

Shop Now

Tea Rose Individual Pasta Bowls, Set of 4

Shop Now

Heritage Individual Salad Bowl

Shop Now

Naturewood® Set of 4 Everything Bowls

Shop Now

Rustic Leaves Set of 4 Individual Pasta Bowls

Shop Now

Pistoulet® Set of 4 Individual Pasta Salad Bowls

Shop Now

Naturewood® Set of 4 Round Individual Pasta Salad Bowls

Shop Now

Yorktowne Set of 4 Pasta Dinner Bowls

Shop Now

Sylvia Pasta Dinner Bowl

Shop Now

Gabriela Blue Set of 4 Pasta Bowls

Shop Now

Filigree® 5 Piece Pasta Bowl Set

Shop Now

Pistoulet® Set of 4 Individual Pasta Dinner Bowls

Shop Now

Farmhouse Hen Individual Pasta Bowl

Shop Now

Naturewood® Set of 4 Pasta Dinner Bowls

Shop Now

Havana Set of 4 Pasta Bowls

Shop Now

Villa della Luna® Set of 4 Everything Bowls

Shop Now

Pistoulet® Set of 4 Everything Bowls

Shop Now

Cayman Set of 4 Individual Pasta Salad Bowls

Shop Now

Painted Poppies Individual Pasta Salad Bowl

Shop Now

Villa della Luna® Individual Pasta Bowl

Shop Now