Trellis White Vegetable Bowl

Shop Now

Trellis White Individual Pasta Bowl

Shop Now

Trellis White Salt and Pepper Set

Shop Now

Trellis White Fruit Bowl

Shop Now

Trellis White Double Handled Soup Bowl

Shop Now

Trellis White Sugar Bowl with Lid

Shop Now

Trellis White Appetizer Plate

Shop Now

Trellis White Salad Plate

Shop Now

Trellis White Jumbo Soup Mug

Shop Now

Trellis White 16 Piece Dinnerware Set, Service for 4

Shop Now

Trellis White Mug

Shop Now

Trellis White Trivet

Shop Now

Trellis White Set of 4 Coasters

Shop Now